22
May
Nyhet Ilstorp Grustakt

Ilstorps grustäkt återställs för att bli naturreservat

Den 31 december 2023 upphör Skåne Grus tjugoåriga täkttillstånd i Ilstorp och under våren har hårt arbete pågått för att återställa grustäkten. Syftet är att överföra fastigheten till naturreservat som är öppet för besökare att vandra och vistas i.

– Vårt täkttillstånd har omfattat 2 000 000 ton grus med ett brytningsområde på 26 hektar, berättar Skåne Grus vd Per-Ove Persson. Själva verksamhetsområdet är dock ännu större, 41 hektar.

Målet är att bevara områdets sandiga karaktär med en artrik torrängsflora kombinerat med våtmarker och dammar. Enstaka salixbestånd och/eller bärbuskar av inhemska arter får också finnas i området.

– Många insektsarter, däribland flera bin, bygger sina bon i sand, så genom att bevara områdets karaktär gör vi en viktig insats för den biologiska mångfalden, säger Per-Ove. Vår förhoppning är att såväl människor som växter och djur ska trivas på platsen i många generationer framöver!

Dags att byta webbläsare

Skanegrus.se kommer inte fungera så bra med din webbläsare. Ladda gärna den senaste versionen av någon av dessa webbläsarna:

En annan webbläsare