Återvinning

Att återvinna material är en förutsättning för att jordens resurser ska räcka även till framtidens befolkning. På Skåne Grus tar vi emot sten, betong, asfalt (lagd efter 1973) samt matjord. Vi hanterar och behandlar materialet och ser till att det kommer till nytta i nya projekt; allt för att minska behovet av att ta nya resurser i anspråk.

För mer information kring vår återvinning ring 046-20 57 09 (försäljning) alt 0413-55 96 64 (produktionsledning bergtäkt).

Dags att byta webbläsare

Skanegrus.se kommer inte fungera så bra med din webbläsare. Ladda gärna den senaste versionen av någon av dessa webbläsarna:

En annan webbläsare